Bu internet sitesi (https://www.rootsunucum.com)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nin 16-03-2018 tarih ve 96035351-404.08-E-00032832295 sayılı kararı